20 Februari Bert Euser

‘OP ZOEK NAAR DE ZIEL VAN DE ZAAK’

 

 

donderdag 20 februari 2020, Bert Euser verhaalt over de bedrijfsbiografie van zijn familiebedrijf Widenhorn.

 

‘Op zoek naar de ziel van de zaak’;
Ondertitel van inleiding en boek is: ‘Hoe de Rotterdamse technische handelsonderneming WIdenhorn negen ontwrichtingen in de loop van honderd jaar heeft weten te overwinnen.’

Aan de orde komen o.a. de volgende elementen:

  • Zoektocht en geschiedenisboek;
  • Historisch onderzoek;
  • Successen of ontwrichtingen;
  • Relatiegeschenk of wetenschappelijke bijdrage;

Bert Euser ( wie kent hem niet ), met een terugblik op een bewogen tijd.

Poortugaal – Het boek is een ander boek geworden dan het jubileumboek over 100 jaar Widenhorn dat Bert Euser zeven jaar geleden begon te schrijven. De ontdekking van het ‘familiearchief’ met honderden brieven en historisch onderzoek in zeven landen, geven een nieuwe kijk op de geschiedenis van de zaak Widenhorn. Het is een verslag van de zoektocht naar de ziel van de zaak. De ziel die het voortbestaan van Widenhorn heeft bepaald door het overwinnen van ontwrichtingen in de loop van die honderd jaar. De zoektocht is voltooid, het karakter van de zaak is blootgelegd en de ontwrichtingen zijn stuk voor stuk overwonnen, zodat het 100-jarig bestaan in 2019 kon worden gevierd. Het boek geeft een openhartige inkijk in o.a. organisatie, financiën, familiale verhoudingen, emoties rond overdrachten en de vier generaties van Widenhorn

 

Donderdag 24-5 Bert Euser (oud-Wethouder) – Burgers doen het Zelf ! De praktijk van Albrandswaard

BURGERS DOEN HET ZELF!
DE PRAKTIJK VAN ALBRANDSWAARD

 

 

BERT EUSER

‘Burgers doen het zelf, voorbeelden uit de Albrandswaardse praktijk’

De lokale samenleving en de lokale democratie zijn voortdurend in verandering. Aan het eind van de vorige eeuw heeft de ‘Politieke democratie’ op gemeentelijk niveau een deel van haar historische positie teruggekregen. Gemeenten zijn de eerste overheid, haar Bestuur staat het dichtst bij de burger. Ook is het takenpakket van gemeenten, door decentralisaties in zorg, jeugdhulp en werk, verder uitgebreid.

Toch is dit niet het hele verhaal. Naast de ‘Politieke democratie’ bestaat ook de ‘maatschappelijke democratie’, gevormd door actieve burgers en hun organisaties in vrijwilligerswerk. Door de opkomst van de ’verzorgingsstaat’, werden eerder taken van burgers afgenomen. In onze huidige tijd, door sommigen aangeduid als ‘participatiesamenleving’, heeft de overheid ongevraagd  taken weer teruggelegd bij burgers, taken waar de overheid geen middelen voor wil en kan vrijmaken.

Burgers hebben zo hun eigen opvattingen, dromen, ideeën en plannen. In het kader van burgerparticipatie konden deze op de raadstafel worden neergelegd en was het aan de politiek om e.e.a. op te pakken en uit te voeren.

Burgers willen in toenemende mate zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van hun ideeën. Dat betekent dat naast taken ook de verantwoordelijkheden, ook bevoegdheden en financiële middelen aan burgers moeten worden overgedragen.

 

In het verhaal van Bert Euser komen zowel de geschiedenis, het heden als de toekomst van de ‘maatschappelijke democratie’ van Albrandswaard en haar drie kernen aan de orde.