Het verhalenhuis Albrandswaard

Het verhalenhuis Albrandswaard is een initiatief van het Gemeenschapsfonds Albrandswaard (StGA). De StGA heeft als doel mensen en middelen bij elkaar te brengen, initiatieven voor de burgers op te zetten en deze te ondersteunen om daarmee de leefbaarheid in Albrandswaard te verbeteren.

Naar voorbeeld van het verhalenhuis Bélvèdere in Rotterdam (Katendrecht) is bedacht om óók in Albrandswaard een dergelijk initiatief op te zetten, door een podium bieden aan sprekers die onder het genot van een eenvoudige maaltijd een interessant verhaal vertellen voor een publiek.

Op 22 februari 2018 is het verhalenhuis Albrandswaard officieel van start gegaan in ‘Zorgboerderij de Buytenhof’ in Rhoon. Om een zo groot mogelijk publiek (in wisselende samenstelling) aan te spreken zijn de onderwerpen zo divers mogelijk en variëren van gezondheidszorg, wetenschap, beeldende kunst, literatuur, geschiedenis, natuur & milieu, flora en fauna, bijzondere reizen, maatschappelijke thema’s, etc.. Het verhalenhuis is echter uitdrukkelijk niet opgezet als ‘discussiepodium’ en er is daarom geen plaats voor religie of politiek.

Per januari 2020 is de nieuwe locatie restaurant ‘de Wagenmaker’, adres Achterweg 21 te Poortugaal. Er is plaats voor 40 betalende bezoekers. De totale capaciteit is 43 personen (spreker(s) en eventuele begeleiding).

Om een gevarieerd programma op te zetten en sprekers aan te trekken, is er een programmacommissie ingesteld, bestaande uit Jaap Kooimans (voorzitter), Leen den Otter, Marjon Straatman en Sher Molly. De commissie vergadert circa 4x per jaar.

De ontvangst is vanaf 18.00 uur, de maaltijd van 18.30 tot 19.30 uur en vervolgens de lezing. We streven er naar om rond 21.00 uur af te sluiten. De totale tijd voor de lezing en eventueel vragen of reacties uit de zaal is dus maximaal anderhalf uur.

De website verhalenhuisalbrandswaard.nl wordt beheerd door Harrij Mensinga.. Op de website staat enige achtergrond informatie over het verhalenhuis, het programma van het lopende jaar en er is een archieffunctie van de afgelopen jaren. De kaartverkoop vindt via deze website plaats en ook kunnen dieetwensen etc. worden gemeld. De toegangsprijs bedraagt € 20 per persoon. Hiervan is € 17,50 voor het restaurant en € 2,50 voor het Gemeenschapsfonds Albrandswaard.

Alle bestuursleden doen het werk op vrijwillige basis en er wordt aan hen geen enkele vorm van vergoeding betaald. De sprekers ontvangen eveneens geen financiële vergoeding. Vanzelfsprekend is de spreker als gast aanwezig en behoeft zelf geen toegangskaart te kopen. Eventuele begeleiders moeten wél een kaartje aanschaffen (het restaurant is immers een commerciële partij).

De publiciteit: om het publiek te informeren wordt er op vijf manieren informatie verstrekt: 1) via aankondiging bij een lezing aan de aanwezigen, 2) via een artikel in de huis-aan-huis kranten (De Schakel en De Botlek), 3) via posters die bij de middenstand worden verspreid, 4) via de eerder genoemde website en via de social media (zoals facebook en instagram).

Informatie en tips voor de spreker(s)

Het verhalenhuis ‘concurreert’ met vele andere activiteiten, in de eerste plaats de televisie thuis en vervolgens alle mogelijke andere zaken die mensen hebben aan sport- en ontspanningsmogelijkheden. Het spreekt voor zich dat de onderwerpen die aan de orde komen moeten aanspreken bij de burgers van Albrandswaard. Of de zaal vervolgens uitverkocht raakt valt in de praktijk moeilijk te voorspellen. Tot op heden was dat vaak het geval, maar soms ook niet terwijl er wel degelijk een grote affiniteit met de gemeenschap was. Éénmaal is een avond zelfs geannuleerd wegens gebrek aan belangstelling (het onderwerp was: verleden, heden en toekomst van RTV Albrandswaard). Het heeft de programmacommissie voor een raadsel gezet.

 

Vooraf aan uw presentatie

Het is van belang dat er vooraf zo goed mogelijk gecommuniceerd wordt wát mensen kunnen verwachten. Om bij het publiek de juiste boodschap onder de aandacht te brengen is een goede omschrijving van het onderwerp daarom een must!

 

Benut uw eigen netwerk

In uw omgeving zijn er ongetwijfeld mensen die uw presentatie graag willen bijwonen. Informeer hen en wees svp pro-actief in het benaderen. Het bevordert het aantal aanwezigen en voorkomt teleurstelling als het echt druk is (want vol=vol).

 

Uw presentatie

Ter ondersteuning aan uw presentatie is geluidsversterking standaard aanwezig. Indien gewenst ook een beamer met projectiescherm en een laptop – dat stemmen we vooraf nog met u af.

Wees op de afgesproken datum svp op tijd aanwezig (bij voorkeur meteen om 18.00 uur) zodat we de apparatuur kunnen testen (indien u er gebruik van wenst te maken).

Qua duur: ga svp uit van maximaal 1 uur presenteren (aandacht van het publiek).

 

Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk van u het volgende:

  • Namen: wie komt / komen er spreken? (voor- en achternaam)
  • Goede omschrijving: onderwerp en inhoud (dit dienst als basis voor het persbericht, de website en de poster). De concept poster krijgt u vooraf ter beoordeling nog te zien.
  • Foto’s: goede foto’s van de spreker(s) en bij voorkeur ook van het onderwerp

 

Tot slot:

Heel fijn dat u komt! En alvast heel veel succes met uw voorbereiding en veel plezier met de uitvoering. Mocht u nog vragen op opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op. Zeker in geval van verhindering of in geval van calamiteiten. Dat kan met de persoon die u benaderd heeft of:

 

Jaap Kooimans 0622517544 of jaap@kooimans.net

Harrij Mensinga (website&kaartverkoop) 0631943621 of  harrij.mensinga@gmail.com